โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th
บ้านต้นแบบที่ใช้พลังงานเป็นศูนย์

บ้านต้นแบบที่ใช้พลังงานเป็นศูนย์

บ้านต้นแบบที่ใช้พลังงานเป็นศูนย์ ผลิตภัณฑ์ของ PAC ได้ไปติดตั้งให้กับ “บ้านต้นแบบที่ใช้พลังงานเป็นศูนย์” หรือ Zero energy smart house เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้ทำการติดตั้ง...

Pin It on Pinterest