โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

แพค ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ GEF UNIDO Cleantech Innovation Programme for SMEs in Thailand

โดย มิถุนายน 30, 2017ข่าวสารจาก PAC0 ความคิดเห็น

แพค ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ GEF UNIDO Cleantech Innovation Programme for SMEs in Thailand และได้เข้าร่วมสัมมนา National Academy 2017 ในวันพุธที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา นครปฐม

กิจกรรม “นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด โฮกาสใหม่ของธุรกิจ SMEs” ประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ การพัฒาพี่เลี้ยงด้านเทคโนโลยีสะอาด การพัฒนาผู้ประกอบการและผู้เริ่มธุรกิจ การคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมดีเด่น และการศึกษาวิจัยนโยบายภาครัฐ จุดเด่นของกิจกรรม “นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด โอกาสใหม่ของธุรกิจ SMEs” คือ ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกว่ามีนวัตกรรมดีเด่นจะได้เดินทางไปร่วม นำเสนอผลงานนวัตกรรมของตนในงาน “Cleantech Open Global Forum” ที่นครซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

Pin It on Pinterest

Shares
Share This