โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบอินเวอร์เตอร์ VRF

ความเย็นจากพลังงานทางเลือก
ลดการใช้ไฟฟ้าในเวลากลางวัน
ลดภาระค่าไฟฟ้า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

PAC Hybrid Solar - renewable solar energy air conditioner in Thailand
pac-icon-1

PAC
Hybrid Solar

คืออะไร

pac-icon-2

PAC
Hybrid Solar

ดีอย่างไร

pac-icon-3

PAC
Hybrid Solar

เหมาะกับใคร

PAC Hyrbrid Solar คือ เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ระบบ Inverter Multi VRF ประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานหลักจากแสงอาทิตย์ผ่านแผงโซล่าเซลล์ ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ (ไฟ DC) ต่อเข้ากับเครื่องปรับอากาศได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านอุปกรณ์แปลงไฟฟ้า ลดการสูญเสียพลังงาน และหากช่วงใดที่พลังงานแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอระบบจะสลับมาใช้ไฟฟ้าปกติ (ไฟ AC) โดยอัตโนมัติ หากมีการผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าที่ใช้งาน ก็สามารถส่งไฟฟ้านำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นได้
 • ประหยัดพลังงานสูงสุด ในช่วงเวลาที่สามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ได้อย่างเต็มที่
 • ใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าปกติร่วมกันได้โดยอัตโนมัติ
 • พลังงานไฟฟ้าที่เหลือจากการผลิตด้วยแสงอาทิตย์ ยังสามารถนำไปจ่ายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ในอาคารเดียวกันได้
 • บริหารจัดการข้อมูลการผลิต และการใช้พลังงานผ่านระบบควบคุมส่วนกลางระยะไกลได้
 • อาคารสำนักงาน
 • ร้านค้า คลังสินค้า
 • โรงแรม รีสอร์ท
 • โรงงานอุตสาหกรรม
 • บ้านพักอาศัย
 • โรงเรียน
 • อาคารที่ใช้เครื่องปรับอากาศในเวลากลางวัน

PAC Hybrid Solar ทำงานอย่างไร

PAC Hybrid Solar - ดูผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ ประเทศไทย
 • แผงโซล่าเซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบ DC จ่ายให้กับ PAC Hybrid Solar เพื่อทำความเย็นให้กับเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร
 • หากเครื่องปรับอากาศใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าที่แผงโซล่าเซลล์ผลิตได้ กระแสไฟฟ้าส่วนเกินจะส่งไปยังสายไฟฟ้าในอาคารเพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ
 • หากเครื่องปรับอากาศใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าที่แผงโซล่าเซลล์ผลิตได้ กระแสไฟฟ้าปกติจากสายส่งจะเสริมเข้ามาจนเพียงพอกับปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการใช้ในการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
 • ระบบ Centralized Controller จะเป็นอุปกรณ์บริหารจัดการข้อมูลการผลิต และการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด และการใช้งานเครื่องปรับอากาศ

คุณสมบัติพิเศษของ PAC Hybrid Solar

สุดยอดการประหยัดพลังงาน

สามารถใช้พลังงานที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ได้โดยตรง ลดการสูญเสียพลังงานจากการแปลงไฟ และการใช้พลังงานไฟฟ้า

เทคโนโลยีทำความเย็น

ไม่ต้องติดตั้งอินเวอร์เตอร์ เพิ่มเติม มีระบบการวิเคราะห์ และควบคุมการผลิตพลังงานผ่านระบบ Centralized Controller

เสถียรภาพการใช้งาน

สลับการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นไฟฟ้าทั่วไป และการทำงานของเครื่องคอนเดนซิ่งได้โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างลูกค้า

Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}

อยากรู้จัก

ผลิตภัณฑ์ PAC มากขึ้น

Pin It on Pinterest