โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

กิจกรรมอบรมหลักสูตรการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภาพการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วันที่ 2-3 มี.ค. 64 ณ โรงแรมอัปสรา บีช ฟร้อนท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า พังงา