โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

คณะผู้พิจารณาและตัดสินผู้สมัคร จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชม PAC

คณะผู้พิจารณาการคัดเลือกและตัดสินผู้สมัคร “รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น Prime Minister’s Export Award 2020 (Best Innovation)” จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้เข้าเยี่ยมชมการทำงาน และสินค้านวัตกรรม ของบริษัท PAC เมื่อวันที่ 1 ก.ค.63