โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

คุณอภิชาติ ปู่มี เข้าพบลูกค้า Lanta Mart ที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่

คุณอภิชาติ ปู่มี ได้เข้าเยี่ยมลูกค้า Lanta Mart ที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ลูกค้าติดตั้ง PAC Solar VRF A/C with 48kWp พร้อมแผงโซล่าทำให้ค่าไฟฟ้าลดลงมายาวนานกว่า 6 ปี