โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

คุณอัจฉรา ปู่มี ได้ร่วมเป็น speaker ในงาน “SCB SCG Bootcamp 2023”

คุณอัจฉรา ปู่มี ได้ร่วมเป็น speaker ในงาน “SCB SCG Bootcamp 2023” ที่จะเปิดโอกาสในการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงทุกด้านของธุรกิจและชีวิตคุณ เพื่อความรู้และแนวคิดใหม่ๆ โอกาสเรียนรู้และสังเกตการณ์จากผู้ประกอบการและนักลงทุนชั้นนำ การทดสอบและพัฒนาไอเดียของคุณในสภาพแวดล้อมของธุรกิจจริง