โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

คุณอัจฉรา ปู่มี CEO ร่วมเป็น speaker ของโครงการ the dots4 family

คุณอัจฉรา ปู่มี CEO ร่วมเป็น speaker ของโครงการ the dots4 family ที่ SCB รัชโยธิน
the dots4 family เป็นโครงการที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อสร้างความเชื่อมต่อและเชื่อมโยงครอบครัวที่แข็งแกร่งและมั่นคงกัน ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ