โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th
คุณอัจฉรา ปู่มี PAC เข้าร่วมเป็นวิทยากรแบบออนไลน์ เรื่อง การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อจัดการพลังงานของโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการโรงแรมในการเข้าสู่มาตรฐานโรงแรมสีเขียว จ กระบี่