โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพเยี่ยมชมดูงานนวัตกรรมการออกแบบระบบน้ำร้อน

PAC มีโอกาสได้ต้อนรับ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าเยี่ยมชมดูงานนวัตกรรมการออกแบบระบบน้ำร้อน และเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน