โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

บทสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัท แพค จากนิตยสาร Forbes

บทสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จากนิตสาร Forbes ปักประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ในคอลัมน์ “ยุด 2022 กับหนทางรอดตามวิถี” หน้าที่ 67

บริษัท PAC เป็น 1 ใน 7 บริษัทเอสเอ็มอีไทย ที่ได้รับ รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 17

PAC ผู้นำนวัตกรรม เทคโนโลโยี ประหยัดพลังงาน น้ำร้อนฟรีจากแอร์ (PAC Frenergy) เครื่องอุ่นสระ (PAC Pooltemper) โซล่าแอร์ (PAC SolarAire) ระบบน้ำร้อนแบบฮ๊ทปั๊ม (PAC Heatpump)