โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

ภาพบรรยากาศงาน SCB SME ลดต้นทุนด้านพลังงาน ลดค่าไฟ เพิ่มกำไร ให้ธุรกิจ SME

ภาพบรรยากาศงาน SCB SME ลดต้นทุนด้านพลังงาน ลดค่าไฟ เพิ่มกำไร ให้ธุรกิจ SME เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจ SME ประหยัดพลังงานและลดต้นทุนด้านค่าไฟ โดยภายในงานมีวิทยากรจากหลากหลายสาขามาร่วมให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการประหยัดพลังงานในธุรกิจ SME