โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

สัมมนาแนวทางการจดทะเบียนโรงแรม ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคํา จ.เชียงใหม่

โดย | มิถุนายน 23, 2017 | ข่าวสารจาก PAC | 0 ความคิดเห็น

24 มิถุนายน 2560

สัมมนาแนวทางการจดทะเบียนโรงแรม  ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคํา จ.เชียงใหม่

ข่าวด่วน  “ เรื่องร้อนแห่งปี โอกาสสําคัญแนวทางการจดทะเบียนโรงแรมให้ถูกต้อง และข้อเสนอแนะต่อ ภาครัฐ”

งานสัมมนาจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการโรงแรม ประชาชนทั่วไปที่เป็นเจ้าของโรงแรมขนาดเล็ก เกสท์เฮาส์ โฮสเทล   ที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง ให้สามารถดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งภายในงานนี้จะพบกับ บริษัท PAC  ที่มีผู้เชี่ยญชาญในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ คอยให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ

งานนี้จัดขึ้นโดย บริษัท โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวดัเชียงใหม่ สมาคมโรงแรมภาคเหนือ หอการค้าจังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ททท.ภาคเหนือ

พบกับ PAC ที่ศูนย์ประชมุนานาชาติคุ้มคํา จ.เชียงใหม่ วันที่ 24 มิถนุายน 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น.