โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

องค์การ UNIDO เข้าเยี่ยมชมโชว์รูม PAC

องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) เข้าพบคุณอัจฉรา ปู่มี MD พร้อมเยี่ยมชมโชว์รูม PAC ที่ถนนรามอินทรา