โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th
ชื่อผลงาน โรงเรียนนานาชาติ คอนคอเดี้ยน  (Concordian International School : CIS) จ.สมุทรปราการ ประเภทลูกค้า โรงเรียน รายละเอียด โรงเรียนนานาชาติ คอนคอเดี้ยน  (Concordian International School : CIS) เป็นโรงเรียนนานาชาติ จัดการเรียนการสอนในระบบ IB หรือ International Baccalaureate ติดตั้ง PAC Pooltemper (เครื่องปรับอุณหภูมิสระว่ายน้ำ) ขนาดมาตรฐานโอลิมปิคเพื่อใช้ในการแข่งขัน รุ่น PPT-200SVS 90 kw. จำนวน 4 เครื่อง นอกจากปรับอุณหภูมิสระว่ายน้ำแล้ว ทางโรงเรียนยังคำนึงถึงการประหยัดพลังงานโดยการนำลมเย็นที่ปล่อยออกต่อเข้ากับโรงยิมในส่วนของสนามบาส และสนามฟุตบอล เพื่อลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ทำให้ประหยัดค่าไฟมากยิ่งขึ้น