โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th
ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปเมื่อน้ำไม่ร้อนในธุรกิจโรงแรม

ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปเมื่อน้ำไม่ร้อนในธุรกิจโรงแรม

“You don’t really know this when the things is right, you know when the thing is wrong” คำพูดนี้สามารถใช้ได้กับระบบน้ำร้อนได้ดี คือ เราไม่รู้หรอกว่าระบบน้ำร้อนมันใช้ได้ดีอยู่รึเปล่า แต่เราจะรู้ก็ต่อเมื่อมันผิดปกติแล้ว...
หมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์

หมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์

หมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกในเมืองไทย ทางเลือกใหม่ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยบ้านทุกหลังในหมู่บ้านนี้จะมีการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในแต่ละครัวเรือน ทำให้สามารถลดการใช้พลังงาน แล้วประหยัดค่าไฟได้สูงกว่าบ้านแบบปกติถึง 50...