โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

Canary Natural Resort

Project                   Canary Natural Resort

Business                 Hotel /Resort

Product                  PAC Pooltempe , Model PPT-060SVP

       Heating Capacity 25 kW

       Heat Exchanger Titanium Coil in PVC

       Power Supply 380V/3Ph/50Hz