โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

แพค ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ GEF UNIDO Cleantech Innovation Programme for SMEs in Thailand

โดย | มิถุนายน 30, 2017 | ข่าวสารจาก PAC | 0 ความคิดเห็น

แพค ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ GEF UNIDO Cleantech Innovation Programme for SMEs in Thailand และได้เข้าร่วมสัมมนา National Academy 2017 ในวันพุธที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา นครปฐม

กิจกรรม “นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด โฮกาสใหม่ของธุรกิจ SMEs” ประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ การพัฒาพี่เลี้ยงด้านเทคโนโลยีสะอาด การพัฒนาผู้ประกอบการและผู้เริ่มธุรกิจ การคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมดีเด่น และการศึกษาวิจัยนโยบายภาครัฐ จุดเด่นของกิจกรรม “นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด โอกาสใหม่ของธุรกิจ SMEs” คือ ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกว่ามีนวัตกรรมดีเด่นจะได้เดินทางไปร่วม นำเสนอผลงานนวัตกรรมของตนในงาน “Cleantech Open Global Forum” ที่นครซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา