โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

Market Innovation

โดย | มิถุนายน 12, 2017 | ข่าวสารจาก PAC | 0 ความคิดเห็น

คุณอัจฉรา ปู่มี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ “ไขกลยุทธ์การค้า … สู่นวัตกรรมตลาดเชิงพาณิชย์” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้ผู้ประกอบการนวัตกรรมในงาน Sharing : Market Innovation Forum นวัตกรรมตลาดเชิงพาณิชย์…สู่ประตูการค้าโลก จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde ในวันที่ 30 มีนาคม 2560