โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

PAC นำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า จ กระบี่

PAC นำภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการบริหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โรงแรมกลุ่มอันดามัน มาฝากนะคะ นำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานให้กับผู้เข้าอบรม ที่ โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า จ กระบี่