โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

PAC มอบน้ำยาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ PAC Klean โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา

บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งมอบน้ำยาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ PAC Klean ให้กับสถานีเพิ่มแรงดันน้ำเพื่ออุตสาหกรรม บางปะกง และนำไปมอบให้โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19