โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

PAC มอบเครื่องแลกเปลี่ยนอากาศ PAC EneRVent

บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส่งมอบครุภัณฑ์และสิ่งของ เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 โดยทาง PAC ได้มอบเครื่องแลกเปลี่ยนอากาศ PAC EneRVent เพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับหอพักผู้ป่วย โรงพยาบาลระยอง และ น้ำยาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ PAC Klean จำนวน 600 ลิตร ให้กับโรงพยาบาลระยอง และหอการค้าระยอง