โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

PAC รับรางวัลกิจกรรมเชิดชูเกียรติและรางวัลรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ปี 2566

PAC รับรางวัลกิจกรรมเชิดชูเกียรติ ธุรกิจที่ดำเนินตามโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และ รางวัลธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ปี 2566