โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

PAC ลงหนังสือ TGBI Green Directory 2020 สถาบันอาคารเขียวไทย

PAC ลงหนังสือ TGBI Green Directory 2020 ของมูลนิธิอาคารเขียวไทย สถาบันอาคารเขียวไทย จะมีข้อมูลของ PAC ในหัวข้อ Product Data Sheets วัสดุงานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน  คลิ๊กดูหนังสือได้ตาม Link ด้านล่าง

http://tgbi.or.th/article/show/194