โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

PAC เข้าพบ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

โดย | มกราคม 18, 2018 | ข่าวสารจาก PAC |

PAC เข้าพบ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 7 Innovation Awards 2017

PAC โดยคุณอัจฉรา ปู่มี Managing Director พร้อมผู้ได้รับรางวัล 7 Innovation Awards ประจำปี 2017  เข้าพบ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย และ ประธานกรรมการตัดสินรางวัล 7 Innovation Awards เพื่อสวัสดีปีใหม่ และรายงานผลการดำเนินงานภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ และ ก่อนที่จะกลับยังได้รับพรปีใหม่ดีๆจากท่าน ซึ่งนับเป็นของขวัญและกำลังใจที่ดีของพวกเราในการที่จะดำเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไป