โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

PAC เข้าร่วมโครงการ Business Matchin and Networking 2019

โดย | กุมภาพันธ์ 27, 2019 | ข่าวสารจาก PAC |

PAC เข้าร่วมโครงการ คณะผู้แทนการค้าสินค้าอุตสาหกรรมเดินทางไปเจรจาการค้าที่กลุ่มประเทศอาเซียน (ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย) Business Matchin and Networking 2019 ตั้งแต่วันที่ 11 – 16 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งจัดโดยหน่วยงาน สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ภายในงาน ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานของ PAC ได้รับความสนใจจากตัวแทนผู้นำเข้า ของ ฟิลิปปินส์และอินโดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ PAC Frenergy ซึ่งเป็นนวัตกรรมของ PAC ที่เราภาคภูมิใจ