โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

PAC ได้มาออกงานแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด ใน งานประชุมประจำปี 2561 สวทช. ภาคเหนือ

โดย | กุมภาพันธ์ 16, 2018 | ข่าวสารจาก PAC |

PAC ได้มาออกงานแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด ใน งานประชุมประจำปี 2561 สวทช. ภาคเหนือ “นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเผยแพร่นวัตกรรม Cleantech Innvovation ไปสู่ชุมชนต่างๆ และ เสวนาประสบการณ์และแนะนำโครงการ Global Cleantech Innovation Programme ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน