โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

PAC ได้รับการเข้าร่วมกิจกรรม Alumni GCIP Thailand

PAC ได้รับการเข้าร่วมกิจกรรม Alumni GCIP Thailand โดยการสนับสนุนจาก Unido และ กระทรวงอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ของ PAC ที่ได้เข้าร่วมโครงการ Clean Technology คือ PAC Frenergy เครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ เป็นเครื่องที่นำความร้อนเหลือทิ้งของเครื่องปรับอากาศทั่วไปมาผลิตน้ำร้อน โดยไม่ใช้ไฟฟ้า และยังช่วยลดค่าไฟของเครื่องปรับอากาศได้อีกด้วย

ดูคลิปวีดีโอ ได้ที่นี่  https://www.facebook.com/PACSolutions/videos/586170835372982/