โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

PAC ได้รับรางวัลชนะเลิศ Global Cleantech Innovation Awards 2017

โดย | พฤศจิกายน 4, 2017 | ข่าวสารจาก PAC |

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 PAC ได้รับรางวัลชนะเลิศ Global Cleantech Innovation Awards 2017 นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด ประจำปี 2017 จากผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมเครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศโดยนำพลังงานความร้อนจากเครื่องปรับอากาศมาใช้ผลิตน้ำร้อน ช่วยประหยัดพลังงาน ในการประกวดที่จัดขึ้นโดย องค์การยูนิโด ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งนอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจของเราแล้ว นี่ยังเป็นสิ่งที่ยืนยันว่า เราคือผู้นำ ผู้พัฒนาเครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ ตัวจริง