โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

PAC ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2563

PAC Frenergy เครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ ได้รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ ประเภทวิสาหกิจขนาดกลาง ประจำปี พ.ศ. 2563

ทีมผู้บริหาร PAC เข้ารับมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในปีนี้

ชมคลิป VDO สัมภาษณ์คุณอัจฉรา ปู่มี Managing Director https://www.youtube.com/watch?v=n4ikJW4nX44