โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

PAC ได้รับรางวัล IP Champion 2020 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

รางวัลแห่งความสำเร็จที่ PAC ได้รับจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Champion 2020 สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ประเภทกิจการขนาดกลางและเล็ก ใช้ชื่อผลงาน “เครื่องทำน้ำร้อนชนิดใช้ความร้อนจากแหล่งระบายความร้อน” และรางวัลสาขาเครื่องหมายการค้า ประเภทกิจการขนาดกลางและเล็ก นำโดยคุณอัจฉรา ปู่มี และ คุณอภิชาติ ปู่มี ทีมผู้บริหาร ขึ้นรับรางวัล จากท่านอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ

คลิปวีดีโอภายในงาน https://www.youtube.com/watch?v=d3blrhLSBRg&t=38s