โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

PAC ได้รับรางวัล Prime Minister’s Expo Award 2020 ในสาขา Best Innovation

รางวัลแห่งความสำเร็จ PAC ได้รับรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2563 ในสาขา Best Innovation นำโดยคุณอัจฉรา ปู่มี และ คุณอภิชาติ ปู่มี ทีมผู้บริหาร ขึ้นรับรางวัล จากท่านนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล PAC คือผู้สร้างสรรค์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมเครื่องทำน้ำร้อนและเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน สินค้าที่ได้รับรางวัล คือ “PAC Frenergy” เครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ เป็นการดึงพลังงานเหลือใช้จากคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศก่อนถูกระบายทิ้งสู่บรรยากาศมาสร้างเป็นน้ำร้อน