โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

PAC ได้เข้าร่วมงาน “MUANG THONG THANI Smart Living Innovation Pitching”

PAC ได้เข้าร่วมงาน “MUANG THONG THANI Smart Living Innovation Pitching” ที่จะทำให้คุณได้พบกับนวัตกรรมและไอเดียที่ก้าวหน้าที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราทั้งหลาย
PAC ร่วมนำเสนอ Solution การนำเสนอนวัตกรรมทันสมัยจากผู้ประกอบการ พลังงานสร้างสรรค์และเทคโนโลยีน้ำร้อนประหยัดพลังงาน เพื่อโอกาสทางธุรกิจและนวัตกรรมที่ท้าทาย