โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

ทีม PAC

THE FOUNDERS

คุณอัจฉรา ปู่มี

คุณอัจฉราดำรงตำแหน่งผู้บริหารในธุรกิจเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ และระบบทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน โดยมีประสบการณ์กว่า 15 ปี ในด้านการบริหารธุรกิจ การตลาด ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และเป็นวิทยากรรับเชิญและอาจารย์พิเศษในด้านธุรกิจนวัตกรรม, Clean Technology, Green Innovation เป็นต้น

เกียรติประวัติ

  • รางวัลศิษย์เก่าผู้บริหารธุรกิจภาคเอกชนดาวรุ่งประจำปี 2559 จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • Asean-Japan Woman Entrepreneur Exchange Program in 2015 by Asean-Japan Centre, Japan
  • AABI Torch Award for Promising Entrepreneur in 2014 by Asian Association of Business Incubation, Taiwan

“เรามีแนวคิดของธุรกิจบนพื้นฐานที่ต้องการแก้ปัญหาของลูกค้า และสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน มันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้แค่ทำธุรกิจ แต่เรากำลังทำอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น”

คุณอภิชาติ ปู่มี

คุณอภิชาติเป็นผู้บริหารด้านวิศวกรรม และการพัฒนาธุรกิจในธุรกิจเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ และระบบทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานโดยมีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านวิศวกรรมปรับอากาศ การออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม การบริหารจัดการนวัตกรรม การพัฒนาธุรกิจ และเป็นวิทยากรรับเชิญ ในด้าน Clean Technology, Green Innovation เป็นต้น

เกียรติประวัติ

  • International Training Workshop on Photovoltaic System and Application in Baoding, China in 2016 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาธาณรัฐประชาชนจีน
  • Bronze Prize of Seoul International Invention Fair (SIIF), South Korea in 2013
  • รางวัลชนะเลิศการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศน์เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย จากสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในปีพ.ศ. 2555
  • รางวัล Thailand Energy Awards 2011 สาขาพลังงานสร้างสรรค์ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

“ในการทำงาน ผมไม่ได้คิดว่าผมออกไปพบลูกค้าเพื่อที่จะขายของ แต่เป็นโอกาสที่ผมจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับลูกค้ามากกว่า สิ่งนี้ทำให้ผมได้รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร และผมจะคิดค้นอะไรที่ใหม่ และแตกต่างเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง”

PAC TEAM

ในการทำงานของ PAC เราเน้นการทำงานเป็นทีม เป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยความรู้ และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมา
เราส่งมอบสินค้า และบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้าอย่างเป็นมืออาชีพ เราภูมิใจกับทุกทีม ทั้งทีมวิจัย และพัฒนา ทีมผลิต
ทีมวิศวกรที่ปรึกษา ทีมขาย และการตลาด ทีมติดตั้ง ทีมให้บริการลูกค้า และทีมบริหารภายใน ซึ่งเป็นทีมที่มีประสบการณ์

และมีความมุ่งมั่นที่จะให้งานทุกงานเป็นที่พึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ให้คุณอุ่นใจว่าเราจะดูแลคุณอยู่เสมอ