โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

งานบ้านลูกค้าบ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟ

ชื่อผลงาน บ้านลูกค้าบ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟ

ประเภทลูกค้า บ้านพักอาศัย

รายละเอียด บ้านลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์ PAC POOLTEMPER รุ่น PPT-130SVS จำนวน 2 เครื่อง สำหรับบ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟขนาด 90 ลูกบากศ์เมตร

ลูกค้าอยากได้อุณหภูมิที่เหมาะสมเหมือนกับที่ญี่ปุ่น เพื่อให้ปลามีสุขภาพที่ดีค่ะ