โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

Chaiyo Farm ฟาร์มผักออร์แกนิก และจำหน่ายสินค้าการเกษตร

ชื่อผลงาน        ชัยโยฟาร์ม

ประเภทลูกค้า    ออแกนิก ฟาร์ม

รายละเอียด     เป็นฟาร์มผักออแกนิก ลักษณะเด่นของฟาร์มก็คือเวลาปลูกจะไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ เลย ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการเติบโตของพืชออแกนิก คือ ดิน มีอากาศ ความชื้น น้ำ ซึ่งในช่วงฤดูร้อนมีผลทำให้อุณหภูมิของน้ำที่ให้แก่พืชมีอุณหภูมิสูง ซึ่งไม่เหมาะสมแก่การให้แก่พืช ทำให้ไม่ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ ดังนั้นทางฟาร์มจึงมีความต้องการระบบที่สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำในอุณหภูมิที่เหมาะสมแก่พืชได้

PAC Pooltemper รุ่น  Pooltemper PPT-030HP

  • Heat Exchanger Titanium Coaxial Tube In shell
  • Power Supply V/Ph/Hz 220/1/50
  • Heating Capacity 47,770 BTU/h

PAC Pooltemper รุ่น  Pooltemper PPT-012HP

  • Heat Exchanger Titanium Coaxial Tube In shell
  • Power Supply V/Ph/Hz 220/1/50
  • Heating Capacity 16,370 BTU/h