โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

Chaiyo Farm ฟาร์มผักออร์แกนิก และจำหน่ายสินค้าการเกษตร

ชื่อผลงาน        ชัยโยฟาร์ม

ประเภทลูกค้า    ออแกนิก ฟาร์ม

รายละเอียด     เป็นฟาร์มผักออแกนิก ลักษณะเด่นของฟาร์มก็คือเวลาปลูกจะไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ เลย ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการเติบโตของพืชออแกนิก คือ ดิน มีอากาศ ความชื้น น้ำ ซึ่งในช่วงฤดูร้อนมีผลทำให้อุณหภูมิของน้ำที่ให้แก่พืชมีอุณหภูมิสูง ซึ่งไม่เหมาะสมแก่การให้แก่พืช ทำให้ไม่ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ ดังนั้นทางฟาร์มจึงมีความต้องการระบบที่สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำในอุณหภูมิที่เหมาะสมแก่พืชได้

PAC Pooltemper รุ่น  Pooltemper PPT-030HP

 • Heat Exchanger Titanium Coaxial Tube In shell
 • Power Supply V/Ph/Hz 220/1/50
 • Heating Capacity 47,770 BTU/h

PAC Pooltemper รุ่น  Pooltemper PPT-012HP

 • Heat Exchanger Titanium Coaxial Tube In shell
 • Power Supply V/Ph/Hz 220/1/50
 • Heating Capacity 16,370 BTU/h

Chaiyo Farm ฟาร์มผักออร์แกนิก และจำหน่ายสินค้าการเกษตร

ชื่อผลงาน Movenpick Resort and Spa Karon Beach Phuket

ประเภทลูกค้า โรงแรม รีสอร์ท

รายละเอียด ติดตั้งครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ PAC Frenergy ขนาด 75-150 ลิตร ทดแทนเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าชนาด 60 ลิตร จำนวน 140 เครื่อง ลดค่าไฟฟ้าจากเดิมปีละ 880,000 kW เหลือเพียง 171,000 KW ต่อปี ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงถึง 80%

Chaiyo Farm ฟาร์มผักออร์แกนิก และจำหน่ายสินค้าการเกษตร

ชื่อผลงาน Movenpick Resort and Spa Karon Beach Phuket

ประเภทลูกค้า โรงแรม รีสอร์ท

รายละเอียด ติดตั้งครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ PAC Frenergy ขนาด 75-150 ลิตร ทดแทนเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าชนาด 60 ลิตร จำนวน 140 เครื่อง ลดค่าไฟฟ้าจากเดิมปีละ 880,000 kW เหลือเพียง 171,000 KW ต่อปี ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงถึง 80%

Chaiyo Farm ฟาร์มผักออร์แกนิก และจำหน่ายสินค้าการเกษตร

ชื่อผลงาน        ชัยโยฟาร์ม

ประเภทลูกค้า    ออแกนิก ฟาร์ม

รายละเอียด       เป็นฟาร์มผักออแกนิก ลักษณะเด่นของฟาร์มก็คือเวลาปลูกจะไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ เลย ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการเติบโตของพืชออแกนิก คือ ดิน มีอากาศ ความชื้น น้ำ ซึ่งในช่วงฤดูร้อนมีผลทำให้อุณหภูมิของน้ำที่ให้แก่พืชมีอุณหภูมิสูง ซึ่งไม่เหมาะสมแก่การให้แก่พืช ทำให้ไม่ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ ดังนั้นทางฟาร์มจึงมีความต้องการระบบที่สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำในอุณหภูมิที่เหมาะสมแก่พืชได้

PAC Pooltemper รุ่น  Pooltemper PPT-030HP

 • Heat Exchanger Titanium Coaxial Tube In shell
 • Power Supply V/Ph/Hz 220/1/50
 • Heating Capacity 47,770 BTU/h

PAC Pooltemper รุ่น  Pooltemper PPT-012HP

 • Heat Exchanger Titanium Coaxial Tube In shell
 • Power Supply V/Ph/Hz 220/1/50
 • Heating Capacity 16,370 BTU/h