โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

ร้านค้าสะดวกซื้อ ธนพิริยะ บ้านใหม่ เชียงราย

ชื่อผลงาน ธนพิริยะ บ้านใหม่ เชียงราย

ประเภทลูกค้า ร้านค้า คลังสินค้า

รายละเอียด ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ PAC Hybrid Solar ขนาด 228,000 Btu บีทียู ต่อกับแผงโซล่า เซลล์ 300 watt x 80 แผ่น  รวม 24 kW เพื่อใช้กับเครื่องปรับอากาศภายในร้านทั้งหมด