โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

บ้านประหยัดพลังงาน ม.พะเยา

ชื่อผลงาน บ้านประหยัดพลังงานม.พะเยา  

ประเภทลูกค้า บ้านพักอาศัย

รายละเอียด ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ PAC SolarAire กับบ้านต้นแบบใช้พลังงานศูนย์ (Zero Energy Smart House) ซึ่งเป็นอาคารสาธิตเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และอาคารอัจฉริยะ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา