โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

ศูนย์บริการสาธารณสุข “หาดใหญ่ชีวาสุข” สถานที่ฟื้นฟูสุขภาพ และธาราบำบัด สำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ

ชื่อผลงาน ศูนย์บริการสาธารณสุข “หาดใหญ่ชีวาสุข”
ประเภทลูกค้า ศูนย์บริการสาธารณสุข
รายละเอียด  เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข “หาดใหญ่ชีวาสุข” เพื่อเป็นศูนย์การแพทย์ผสมผสาน เน้นการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ด้านการแพทย์และภูมิปัญญาตะวันออก เพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพ ให้บริการนวดแผนไทย ยาสมุนไพรไทย กายภาพบำบัด และ ธรรมชาติบำบัด  แก่ประชาชน  โดยมีทีมสหวิชาชีพจากเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้แก่ แพทย์แผนไทย นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ และ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

โดยสระว่ายน้ำในส่วนของวารีบำบัด  เลือกใช้เครื่องปรับอุณหภมูิสระว่ายน้ำ PAC Pooltemper รุ่น PPT-060-SVP  จำนวน 1 เครื่อง

PAC Pooltemper รุ่น Pooltemper PPT-060-SVP

– Heat Exchanger Titanium Coil in PVC (Tube in shell)
– Power Supply V/Ph/Hz 380/3/50
– Heating Capacity 85,300 BTU/h

ชมวีดีโอ  https://www.youtube.com/watch?v=gtIwoNVHVI4