โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

เรื่องของโอ่ง จ.ราชบุรี สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น

ชื่อผลงาน โครงการเรื่องของโอ่ง จ.ราชบุรี

ประเภทลูกค้า ธุรกิจร้านกาแฟ และร้านอาหาร

รายละเอียด พื้นที่ร้านกาแฟ และร้านอาหาร มีพื้นที่ 150 ตรม. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ PAC Hybrid Solar ขนาด 120,000 BTU  โดย Solar Air ในส่วน Condensing (DCU) จะต่อกับกระแสไฟ 220 V. จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 60,000 BTU  ส่วนแอร์ตัวในจะเป็นแอร์แบบ 4 ทิศทาง จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 30,000 BTU การติดตั้ง PAC Hybrid Solar จะช่วยให้ธุรกิจร้านอาหาร หรือร้านกาแฟ ลดจำนวนการใช้พลังงาน  และเป็นการประหยัดค่าไฟให้แก่ผู้ประกอบการ ที่มีการเปิดเครื่องปรับอากาศให้แก่ลูกค้า

ดูวีดีโอได้ที่   https://www.youtube.com/watch?v=94j6pXubbmQ