โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

โรงพยาบาลหาดใหญ่

ชื่อผลงาน โรงพยาบาลหาดใหญ่
ประเภทลูกค้า โรงพยาบาล
รายละเอียด   โรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นโรงพยาบาลในสังกัดสำนังงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 700 เตียง (เปิดดำเนินการ 640 เตียง) ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล หรือ HA (Hospital Accreditation) เพื่อมุ่งมั่นพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

โดยโรงพยาบาลหาดใหญ่ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Frenergy เครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ  ใช้กับห้องพักผู้ป่วยพิเศษรุ่น 100 ลิตร 2 ไส้  จำนวน 16 เครื่อง สำหรับห้องผู้ป่วยพิเศษ 32 ห้อง

PAC Frenergy รุ่น PAM-1002

–  Inner Tank material Vitreous Enamel Coated Steel
– Capacity 100 liter
– Dimension (DXH)  450X1150 mm

ชมวีดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=EAYd7_33sUU