โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

โรงเรียนนานาชาติคอนคอเดียน (Concordian International School : CIS) จ.สมุทรปราการ

ชื่อผลงาน โรงเรียนนานาชาติ คอนคอเดี้ยน  (Concordian International School : CIS) จ.สมุทรปราการ

ประเภทลูกค้า โรงเรียน

รายละเอียด โรงเรียนนานาชาติ คอนคอเดี้ยน  (Concordian International School : CIS) เป็นโรงเรียนนานาชาติ จัดการเรียนการสอนในระบบ IB หรือ International Baccalaureate ติดตั้ง PAC Pooltemper (เครื่องปรับอุณหภูมิสระว่ายน้ำ) ขนาดมาตรฐานโอลิมปิคเพื่อใช้ในการแข่งขัน รุ่น PPT-200SVS 90 kw. จำนวน 4 เครื่อง นอกจากปรับอุณหภูมิสระว่ายน้ำแล้ว ทางโรงเรียนยังคำนึงถึงการประหยัดพลังงานโดยการนำลมเย็นที่ปล่อยออกต่อเข้ากับโรงยิมในส่วนของสนามบาส และสนามฟุตบอล เพื่อลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ทำให้ประหยัดค่าไฟมากยิ่งขึ้น

PAC Pooltemper รุ่น Pooltemper PPT-200 SVS

– Heat Exchanger Titanium Coil in PVC (Tube in shell)

– Power Supply V/Ph/Hz 380/3/50

– Heating Capacity 307,100 BTU/h