โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ระยอง ใช้พลังงานทางเลือก เพื่อลดภาวะโลกร้อน

ชื่อผลงาน อบต.ปลวกแดง 
ประเภทลูกค้า สถานที่ราชการ
รายละเอียด องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยผู้บริหาร อบต มีนโยบายและรณรงค์ให้ประชาชนใช้พลังงานสะอาด หรือพลังงานทางเลือก เพื่อลดภาวะโลกร้อน ด้วยการนำร่องโครงการการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ จากการติดตั้งโซล่าห์แอร์ ซึ่งเป็นเครื่องปรับอากาศที่ใช้พลังงานจากมแผงโซลาร์

PAC SolarAire

– Capacity (BTU/hr) 12,000 (1,024 13,477)
– Power Supply V/Ph/Hz 220-1-50
– Power input (W)

– Cooling 880 (110-1,260)
– Heating 950 (140-1,350)

– Refrigerant R410a
– Solar power (wp) 1,000
– Type (on grid/off grid) off grid