โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

Ban Khun Kunchalee

ชื่อผลงาน บ้าน คุณกัญชลี

ประเภทลูกค้า บ้านส่วนตัว

รายละเอียด ติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิสระน้ำ PAC Pooltemper Swimmingpool Heat Pump รุ่น PPT-060SVP จำนวน 1 เครื่อง และ รุ่น PPT-040HP จำนวน 1 เครื่อง