โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

The Tongsai Bay Hotel

ชื่อผลงาน โรงแรมบ้านท้องทราย

ประเภทลูกค้า โรงแรม รีสอร์ท

รายละเอียด ติดตั้งครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ PAC Frenergy ขนาด 100-200 ลิตร จำนวนกว่า 100 เครื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นเวลากว่า 10 ปี