โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

Boxpacker Hostel ที่พักทำเลดีย่านประตูน้ำ

ชื่อผลงาน Boxpacker Hostel

ประเภทลูกค้า โฮสเทล

รายละเอียดสินค้า ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อน PAC Frenergy ขนาด 50-200  ลิตร จำนวน 20 เครื่อง เพื่อให้บริการให้กับลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ เป็นน้ำร้อนแบบรวมศูนย์  1 เครื่องต่อเข้ากับห้องน้ำหลายห้อง ประหยัดเงินลงทุน และลดค่าไฟฟ้าของเครื่องทำน้ำร้อนและเครื่องปรับอากาศ