โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

Bright Condominium Sukhumvit 24

ชื่อผลงาน Bright Condominium Sukhumvit 24

ประเภทลูกค้า คอนโดมิเนียม

รายละเอียด ติดตั้งครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ PAC Frenergy ขนาด 40-120 ลิตร จำนวน 454 เครื่อง สำหรับห้องพักทั้งสิ้น 292 Unit เงินลงทุนในการติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนไม่แตกต่างจากการใช้เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า คืนทุนทันทีตั้งแต่เริ่มติดตั้ง