โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

Weekend House Khao Yai

ชื่อผลงาน บ้านพักตากอากาศเขาใหญ่

ประเภทลูกค้า บ้านพักตากอากาศ

รายละเอียด  บ้านพักตากอากาศบริเวณเขาใหญ่ ลูกค้าต้องการให้การใช้สระเป็นไปอย่างคุ้มค่า สามารถว่ายน้ำสระได้ตลอดทั้งปี และให้อุณหภูมิในสระคงที่ปรับได้ตามความต้องการ ตั้งแต่ 10-40 °C  และช่วยประหยัดไฟฟ้ากว่าระบบทั่วๆไปถึง 5 เท่า จึงเลือกติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิสระน้ำ

PAC Pooltemper  รุ่น PPT-100SVS , รุ่น PPT-200SVS , รุ่น PPT-060SVP

Heating Capacity 45 kW, 90kW, 25kW

COP     4.73

Heat Exchanger  Titanium Coil in PVC

Power Supply    380V/3/50