โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

CP Ram เชียงใหม่

ชื่อผลงาน CP Ram เชียงใหม่

ประเภทลูกค้า โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

รายละเอียดสินค้า ติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อน PAC Frenergy ขนาด 100  ลิตร จำนวน 3 เครื่อง ทดแทนเครื่องทำน้ำร้อนแบบหม้อต้มไฟฟ้า จากเดิมเสียค่าไฟฟ้า 300,000 บาทต่อปี ลดลงเหลือ 80,000 บาทต่อปี เงินลงทุน  50,000 บาท คืนทุนในระยะเวลาประมาณ 6 เดือน