โทรสอบถาม 02-347-0447 info@pac.th

โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ชื่อผลงาน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ประเภทลูกค้า โรงงานอุตสาหกรรม

รายละเอียด ติดตั้งเครื่องปรับอากาศผลิตน้ำร้อน PAC Hybrid Plus ขนาด 192,000 Btu บีทียู ผลิตน้ำร้อนขนาด 3,000 ลิตร ใช้ความเย็นบริเวณโรงอาหาร และใช้น้ำร้อนในไลน์การผลิต ติดตั้งร่วมกับเครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ PAC Hybrid Solar ขนาด 96,000 บีทียู ใช้งานสำหรับสำนักงาน